Διαδικτυακό σεμινάριο ενηλίκων Lego WeDo 2.0 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο για το λογισμικό της Lego WeDo 2.0 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να εισάγουν την επιστήμη του προγραμματισμού στην τάξη και ενήλικες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Κόστος: 100 ευρώ* (περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό όπως τα σχέδια μαθήματος)

Διάρκεια:  4 ώρες

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00-14.00 

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να προσφέρουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα όλη την απαραίτητη πληροφορία έτσι ώστε να μεταφέρουν την γνώση του προγραμματισμού στους μικρούς μαθητές με νέα εργαλεία εκπαίδευσης σαν "παιχνίδι". 

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Πιστοποίηση παρακολούθησης εκπαιδευτικής ρομποτικής θα δωθεί σε όλους όσους παρακολουθήσουν το σύνολο του σεμιναρίου. 

* Έκπτωση 10% :

• Αγορά πακέτου Lego WeDo 2.0 με τελική τιμή 165 ευρώ. 

• Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
• Ομαδικές εγγραφές 2 ή περισσοτέρων ατόμων από τον ίδιο φορέα
• Άνεργοι
• ΑμεΑ και γονείς ανηλίκων ΑμεΑ
• Φοιτητές/φοιτήτριες (κάτοχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας)
• Αδιόριστοι, αναπληρωτές & ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί
• Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.
Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων θα λάβετε αμέσως μετά από την δήλωση της συμμετοχής σας από την Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος.

Δηλώστε συμμετοχή για το σεμινάριο Lego WeDo 2.0