Διαδικτυακό σεμινάριο ενηλίκων Lego WeDo 2.0 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι μαθητές μας έφτιαξαν εφαρμογές στον ψηφιακό κόσμο του Εngduino, που έχει κατασκευαστεί στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) και βασίζεται στην πλατφόρμα του Αrduino και το οποίο συνέδεσαν και με το Lego WeDo 2.0. 

 

Το Κέντρο μας  είναι ο πρώτος φορέας  στην Ελλάδα που έφερε την επιστήμη της εκπαιδευτικής ρομποτικής μέσω του λογισμικού της πλατφόρμας του Engduino. 

Σε συνεργασία με μέλη του UCL και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρέχουμε πιστοποίηση παρακολούθησης  εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego WeDo 2.0 με στόχο την ευχάριστη εκμάθηση και επιμόρφωση του προγραμματισμού για τις ηλικίες του Δημοτικού σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διεξάγουν το πρόγραμμα είναι καταξιωμένοι, έχουν διακριθεί στην εκπαιδευτική ρομποτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν συμμετάσχει στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής WRO. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε